Produktapplikasjon

Industrielt blekkskriverutstyr brukes hovedsakelig i reklameproduksjonsbedrifter, film- og TV-mediebedrifter, produktpakking og -foredling og andre industrier.